Osloprog 2003

I  selskap med Wobbler, Panzerpappa, Ganjibiri og Dead Dino Storage spiller Tirill på Osloprog 03.
12. – 14. september, Sogn Studentby.