Hvalstrand Bad 90 år!

Velkommen til feiringen av Hvalstrand Bad og urfremføring av verket “Vandringer på Hval” med Trio Poetica, fredag den 7. juni 2024 kl 13.00: https://www.facebook.com/events/797830758669611